Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği

 Türkiye, 2008 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceğini” belirtmiştir.

  Erişilebilirlik, ülkemizde mevzuat açısından bir standarda oturtulmuş. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan umuma açık hizmet veren her türlü yapıların,açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması amacı ile “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği”  20.07.2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre Türkiye’de her ilde erişilebilirlik standartlarının uygulanmasını izleyen ve denetleyen bir komisyon oluşturulmalı ve oluşturulan bu komisyon “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları” na göre denetleme yapmalıdır.