Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Yetki Belgesi İşlemleri

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Verilmesi İşlemi:

 

16.12.2011 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerine istinaden, ilimizde ikamet etmekte olan gerçek kişi (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler) ile kendi arsasına kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara (geçici), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası; İl Müdürlüğümüzce verilmektedir.

Müracaatlar dilekçe ile İl Müdürlüğümüzün Zemin Katında yer alan Evrak Kayıt servisine yapılacaktır.

 

NOT!: Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası http://yambis.csb.gov.tr/ web adresinde Vatandaş butonunu tıklayarak öğrenile bilinir.

(Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılacaktır.)

Herhangi bir belge verilmemektedir. Sadece numara (0077…) verilmektedir.

 

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURU EVRAKLARI

1.    GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

 

1.1.      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hitaplı dilekçe; (Dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.)

1.1.1.    İlgili Yönetmelik eki olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası Başvuru Formu (Ek-1) (İlgili tüm bölümler eksiksiz doldurulacaktır.)

1.1.2.    İlgili Meslek Odasından alınan Ticaret Odası Kayıt Belgesi

(Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi) (Aslı) (Müracaat yılı içerisinde alınmış olacak)

1.1.3.    Kimlik Fotokopisi

1.1.4.    Vergi Levhası Fotokopisi

1.1.5.    Banka Dekontu (Aslı)

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesine (Türkiye’nin herhangi bir Halkbank şubesinden olabilir) 118 ücret kodu ile 2.500-TLyatırılacaktır.)

 

2.    ANONİM ŞİRKET, LİMİTED ŞİRKET, KOMANDİT ŞİRKET, KOLLEKTİF ŞİRKET İÇİN:

 

2.1.      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hitaplı dilekçe; (Dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.)

2.1.1.    İlgili Yönetmelik eki olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası Başvuru Formu (Ek-1) ) (İlgili tüm bölümler eksiksiz doldurulacaktır.)

2.1.2.    İlgili Meslek Odasından alınan Ticaret Odası Kayıt Belgesi

(Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi) (Aslı) (Müracaat yılı içerisinde alınmış olacak)

2.1.3.    Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

(Aslı veya ilgili Sicil Memurluğunca ya da Müdürlükçe tasdikli sureti) 

(Ana şirket sözleşmesinin yayımlandığı gazete)

(Şirket hisse oranları ve ortaklarda değişiklik varsa son durumu gösteren Sicil Gazetesi ile birlikte)

2.1.4.    Kimlik Fotokopisi (Tüm ortakların)

2.1.5.    Vergi Levhası Örneği

2.1.6.    Yönetim Kurulu Kararı (Ltd. Şti. haricinde)

2.1.7.    Banka Dekontu (Aslı)

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesine (Türkiye’nin herhangi bir Halkbank şubesinden olabilir) 118 ücret kodu ile 2.500-TLyatırılacaktır.)

 

3.    ADİ ORTAKLIK, ORTAK GİRİŞİM İÇİN:

 

3.1.      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hitaplı dilekçe; (Dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.)

3.1.1.    İlgili Yönetmelik eki olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası Başvuru Formu (Ek-1) ) (İlgili tüm bölümler eksiksiz doldurulacaktır.)

3.1.2.    İlgili Meslek Odasından alınan Ticaret Odası Kayıt Belgesi

(Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi) (Aslı) (Müracaat yılı içerisinde alınmış olacak)

3.1.3.    Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

(Aslı veya ilgili Sicil Memurluğunca ya da Müdürlükçe tasdikli sureti) 

(Ana şirket sözleşmesinin yayımlandığı gazete)

(Şirket hisse oranları ve ortaklarda değişiklik varsa son durumu gösteren Sicil Gazetesi ile birlikte)

3.1.4.    Kimlik Fotokopisi (Tüm ortakların)

3.1.5.    Vergi Levhası Örneği

3.1.6.    Banka Dekontu (Aslı)

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesine (Türkiye’nin herhangi bir Halkbank şubesinden olabilir) 118 ücret kodu ile 2.500-TLyatırılacaktır.)

 

4.    YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

 

4.1.      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hitaplı dilekçe; (Dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.)

4.1.1.    İlgili Yönetmelik eki olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası Başvuru Formu (Ek-1) ) (İlgili tüm bölümler eksiksiz doldurulacaktır.)

4.1.2.    İlgili Meslek Odasından alınan Ticaret Odası Kayıt Belgesi

(Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi) (Aslı) (Müracaat yılı içerisinde alınmış olacak)

4.1.3.    Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

(Aslı veya ilgili Sicil Memurluğunca ya da Müdürlükçe tasdikli sureti) 

(Ana şirket sözleşmesinin yayımlandığı gazete)

(Şirket hisse oranları ve ortaklarda değişiklik varsa son durumu gösteren Sicil Gazetesi ile birlikte)

4.1.4.    Kimlik Fotokopisi (Tüm ortakların)

4.1.5.    Vergi Levhası Örneği

4.1.6.    Sözleşme Örneği 

4.1.7.    Yönetim Kurulu Kararı

4.1.8.    Banka Dekontu (Aslı)

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesine (Türkiye’nin herhangi bir Halkbank şubesinden olabilir) 118 ücret kodu ile 2.000-TLyatırılacaktır.)

 

5.    GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (Kendi arsası üzerine kendi evini yapacak olanlar için)

 

5.1.      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hitaplı dilekçe; (Dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.)

5.1.1.    İlgili Yönetmelik eki olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası Başvuru Formu (Ek-1) (İlgili tüm bölümler eksiksiz doldurulacaktır.)

5.1.2.    Kimlik Fotokopisi

5.1.3.    Taahhütname (müteahhitlik yetki belge numarasını talep eden kişi tarafından doldurularak imzalanacaktır.)

5.1.4.    Güncel Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğünden güncel olduğuna dair bir yazı veya ibare yer almalıdır. Tapu kaydı da olabilir)

5.1.5.    Banka Dekontu (Aslı)

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesine (Türkiye’nin herhangi bir Halkbank şubesinden olabilir) 118 ücret kodu ile 850-TLyatırılacaktır.)

 Not : Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ücret yatırılması  gerektiği durumlarda  Müdürlüğümüz Ayniyat Saymanlığı Servisine müracaat edilmesi  veya  basvuru.csb.gov.tr  internet  adresi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak referans numarası alınarak banka işlemleri yürütülebilir.

ÖNEMLİDİR!:

v   Tüzel kişiler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ilgili sicil memurluğunca ya da İl Müdürlüğünceonaylı örneklerinin haricinde, sicil gazetesinin yerine geçer diye tabir edilen ilan yazısı v.b yazılar; kesinlikle kabul edilemeyecektir. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.

v   Tüzel kişi ve gerçek kişi şirketlerin yeni kurulmalarında; vergi levhası çıkarılmadan, Maliye yoklama fişi ile yapılan başvurular eksik kabul edilerek, ilgili kişilerin işlemleri vergi levhası örneğini getirinceye kadar tamamlanmayacaktır. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.

v   Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak isteyen kişiler tüzel kişiler ise (anonim, limited, komandit, adi ortaklık gibi) vergi numarası ve şirket unvanı verilerek ücret yatırılması ve dekont üzerinde vergi numarası ve şirketin unvanın görülmesi gerekmektedir.

v   Gerçek kişi (şahıs firması) ise şahıs firmasının unvanı ile TC kimlik numarasının banka dekontu üzerinde görülmesi gerekmektedir.

v   Alınan ücretler başvuru ücreti olup, numara verilmiş ise yatırılan ücretin iadesi kesinlikle yapılmayacaktır. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.

v   Ücretlerin hatalı yatırılması durumunda para iadesi için; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hitaplı dilekçe ekine, kimlik fotokopisi, iadesi talep edilen dekontun aslı konularak, İl Müdürlüğümüze yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçede mutlaka ilgili kişinin ad soyad, banka adı ve şubesi ile IBAN nosunun verilmesi gerekmektedir.

v   Dilekçe ilgi tutularak Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilmekte olup, ilgili birim tarafından kişinin hesabına EFT/havale yapılmaktadır.

v   Geçici Müteahhitlik Yetki Belge Numarası almak isteyenler kesinlikle tapuları güncel olacaktır. Güncel durumu ile ilgili tapunun alınan sicil müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

v   Tapuda hissedarlık olması durumunda, geçici yetki belge numarası almayan diğer hissedarların numara alacak olan hissedara NOTER ONAYLI muvafakatname vermeleri gerekmektedir.

 


Geçici Ustalık Yetki Belgesi Verilmesi İşlemi:

 

01.01.2015 tarihinden sonra 16.12.2011 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği geçici ustalık belgesi verilmeyecektir.

 

Bilgi almak için telefon numaraları:

Santral : 0 226 813 69 61

Dahili : 205 – 203

 

http://yambis.csb.gov.tr/ adresinden taahhütname örneğini alabilirsiniz.

İnternet Explorer da hata veriyor, Mozilla Firefox ya da Google Chrome gibi internet tarayıcıları ile deneyiniz.

 

 

Ek 1: Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu

 

Ek 2: Taahhütname (Geçici Müteahhitlik İçin)