Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
AR-GE PROJELERİMİZ

AR-GE-1: YALOVA’DA TRAFİK KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ VE CADDE-SOKAK BAZLI HARİTALANDIRILMASI PROJESİ

AR-GE- 2 : ÇEVRECİYİZ” ÇEVRE TEMALI İNTERNET BİLGİ YARIŞMASI

AR-GE 3: KIYI DOLGU PLANLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN KAMUOYU İLE PAYLAŞIMA AÇILMASI PROJESİ

AR-GE 4: JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI VE YERLEŞİM UYGUNLUK PAFTALARININ WEB SERVİSLERİ ÜZERİNDEN KAMUOYU İLE PAYLAŞIMA AÇILMASI

AR-GE 5: KATKI MADDELERİNİN BETON MUKAVEMETİNE UZUN SÜRELİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

AR-GE 6: YALOVA 3-B (ÜÇ BOYUTLU) KENT MODELİ PROJESİ

AR-GE-7 MUHTEMEL DEPREM SENARYOLARININ VE ÖNLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ELER DEPREM KAYIP TAHMİN PROGRAMI)

AR-GE 8 YALOVA YÖRESEL DOKU VE MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI

AR-GE 9: ATIK BETONDAN (YIKINTI ATIKLARINDAN) GERİ KAZANILAN AGREGA İLE TAZE BETON ÜRETİMİ

AR-GE 10: YAPI DENETİM SİSTEMİNDE SİGORTA UYGULAMALARI

AR-GE 11: BİNALARDA 3-B (ÜÇ BOYUTLU) SANAL MİMARİ UYGULAMALARI

AR-GE 12 PASLANMANIN (ÇELİK KOROZYONUNUN) BETON DAYANIMINA ZAMAN İÇERİSİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

AR-GE 13: YAVAŞ ŞEHİR (SLOWCİTY) YALOVA UYGULAMASI

AR-GE -14 TRAFİK VE SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AR-GE: 15 TERSANELER BÖLGESİ FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE MODELLENMESİ PROJESİ

AR-GE-16: MODERN ŞEHİRLERİN SİLÜETİNDE MABED SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AR-GE 17: YATIRIM (KAMU VE ÖZEL SEKTÖR) İÇİN UYGUN ARAZİ ENVANTERİNİN CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

AR-GE 18: BİNA ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİ YÖNTEMLER (KARBON-ELYAF LİFLİ KOMPOZİTLER İLE GÜÇLENDİRME)

AR-GE-19: YEŞİLAY TEMATİK (SURVİVOR) PARK VE SİMÜLASYON MERKEZİ PROJESİ

AR-GE 20: BİNA ÇATI VE TEMELLERİNDE SU İZOLASYONU İÇİN YENİ MALZEME VE YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI

AR-GE 21: CBS YÖNTEMLERİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ SAYISAL HARİTALARININ OLUŞTURULMASI VE DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ARGE:22 ÇEVRE EĞİTİMİNDE YENİ VE ENTEGRE YAKLAŞIMLAR

AR-GE 23: KIYI ÇİZGİSİNİN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNİN CBS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

AR-GE 24: ARŞİVİMİZİN DİJİTAL VE ÇEVRİMİÇİ HALE GETİRİLMESİ