Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
 
 
İl Müdürlüğümüzde Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
İl Müdürlüğümüzde Staj Yapacak Öğrenciler için uygulanacak yöntemler sırası ile aşağıda açıklanmıştır.
İl Müdürlüğümüzde Staj Yapacak Öğrenciler belirtilen hususları sırası ile yerine getirmeleri gerekmektedir.
- Stajyer Öğrenci öğrenim gördüğü üniversiteden aldığı "Okul Staj Başvuru Formu" ile İl Müdürlüğümüze müracaat ederek "Staj Başvuru Formu"nu doldurur ve Personel Şefliğimize staj için talebini sunar.
- Stajyer Öğrencilerin talepleri İl Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilerek staj yapması uygun görülen öğrenciler İl Müdürlüğümüze davet edilir. 
- Stajyer Öğrenci olarak başvurusu kabul edilen öğrenci ile İl Müdürlüğümüzde staj yapılacak Şube Müdürlüğünün Birim Amiri (ilgili Şube Müdürü) karşılıklı "Staj Sözleşmesi"ni 3 suret olarak imza altına alır. (Staj Sözleşmesi aşamasında stajyer öğrenci öğrenim gördüğü Üniversiteden Staj Sigortası Giriş Belgesi almak ve İl Müdürlüğüne sunmak zorundadır.)
-  Stajyer Öğrenci ile İl Müdürlüğü tarafından imza altına alınan Staj Sözleşmesinin bir sureti Stajyer Öğrenci de, bir sureti İl Müdürlüğümüzde ve bir sureti de ilgili öğrenci tarafından öğrenim gördüğü Üniversitesine verilerek dosyasında saklanır.
-  Staj yapması uygun görülen Stajyer Öğrencilere,  İl Müdürlüğümüzde görevli İş Güvenliği Uzmanı tarafından "İş Güvenliği Temel Eğitimi" verilerek karşılıklı imza altına alınır.
-  Staj yapması uygun görülen Stajyer Öğrencilere İl Müdürlüğümüzde görevli İş Güvenliği Uzmanı tarafından "İş Güvenliği Genel Taahhütnamesi" imzalattırılır.
-  Staj yapması uygun görülen Stajyer Öğrenciler için İl Müdürlüğümüz Personel Şefliğinde Özlük Dosyası oluşturularak ilgili belge ve evraklar dosyasında saklanır.

Stajyer Öğrenciler için müracaat aşamasında kullanılan örnek "Staj Başvuru Formu"  için TIKLAYINIZ