Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Müdürlüğümüzün Tarihçesi

Nafia Nezareti: 1848 - 1920

Nafia Vekaleti: 1920 - 1928

Bayındırlık Bakanlığı : 1928 - 1983

İmar ve İskan Bakanlığı : 1958 - 1983

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: 1983 - 2011

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 2011 - ..

 

Yalova İli 06.06.1995 tarihli ve 22305 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak İl statüsü kazanmış olup, Mülga  Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü de aynı yıl kurulmuştur. Ancak bilindiği üzere 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş, 06.07.2011 tarihinde yapılan Bakan atamasıyla birlikte de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kuruluşundan bugüne kadar İlimizin muhtelif yerlerinde kiralık binalarda hizmet vermiş olup, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yeni hizmet binasında 27.01.2014  tarihinden itibaren hizmetlerimiz devam etmektedir.