Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Şube Müdürlerimiz

                                                                                      

                  

                                                                             Osman ATA

                              Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü 

1965 yılında Trabzon İli Akçaabat İlçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Demirkapı Köyü İlkokulunda, Ortaokul eğitimi Akçaabat Ortaokulunda, Lise eğitimi Akçaabat Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1986 yılında Amasya Meslek Yüksek Okulu, Harita Kadastro Bölümü'nden mezun oldu. Yalova Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar Şube Müdürlüğü'nde Harita ve Kadastro Teknikeri olarak hazırlanmıştır. Temmuz 2017 tarihi itibaren Bilgi Tekn. ve Dest. Hizm. Şube Müdürlüğü görevini yürütmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

                                                                 Burçin AKGÜL BUZ

                                           Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü

                                                      

1982 yılında Bursa 'da doğdu. İlk ve Orta Okul Eğitimini Çiftlikköy Gaziabdurrahman İlköğretim Okulunda, Lise eğitimini Yalova Süper Lisesinde tamamladı. 2004 yılında Maltepe Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Çalışma Hayatına İstanbul'da özel bir Firmada projeden ve ihaleden sorumlu mimar olarak başladı.28.09.2005 tarihinde Mülga Yalova Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İmar Şubesinde Kamu Hizmetine başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şubesinin kuruluşundan itibaren her yerinde Mimar olarak görev aldı. Yapı Denetim Ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü olarak görevini yürütmeye devam ediyor. Evli ve ikiz çocuk annesidir.                           

   

                                                                   Betül  MANTAR

                                                   ÇED ve Çevre İzin Şube Müdürü

                                          Çevre Yönetimi Ve Denetimi Şube Müdürü

1971 Elazığ doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi Elazığ da tamamladı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya - Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliğinde mezun oldu. Aynı yıl SEKA İzmit Müessese Müdürlüğünde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 2001 yılında Kağıt İşletme Şefliğine getirildi. 2005 yılında özelleştirme ortamında Yalova İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde Kimya Mühendisi olarak göreve başladı. 10.12.2010 tarihinde ÇED ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü ile 28.07.2020 Tarihinden İtibaren Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü olarak görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

                                                                     Mehmet DAĞ

                                   Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürü

                                              Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürü

1977 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. 1997-1998 yılında Ege Üniversitesi Rafineri ve Petrokimya Bölümünde eğitim gördü. 1999-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerliğini 2004 yılında 6 aylık (kısa dönem) olarak Kars Tugay Komutanlığında tamamladı. 2004-2011 tarihleri arasında özel sektörde çalıştı. 2011-2015 yılları arasında Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi olarak görev yaptı. 2015 yılı Şubat ayından itibaren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini ile  04.02.2021 Tarihinden İtibaren  Afet Kordinasyon ve İskan Şube Müdürü olarak görevlerini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

                                                                                                                   

                 

                                                                      Harun ŞEKER

                                                                  Proje Şube Müdürü

1969 yılında Yalova da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Yalova da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra Bursa Orhangazi de kurulu olan Asil Çelik A.Ş fabrikasında Çelikhane Bakım Mühendisi olarak başladı. 2001 yılında Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğünde göreve başladı. Halen Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Şube Müdürü olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.          

                                          

                                                                            

                                                                     Enver TAŞDEMİR

                                                                  Yapım Şube Müdür V.

1956 yılında Karacabey’de doğdu. İlkokulu köy ilkokulunda, ortaokulu Bursa Erkek Lisesinde, liseyi Mustafa Kemal Paşa Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Gazi Üniversitesi) İnşaat Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1981 yılında Bursa İl İmar Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak başladı. Askerliğini 1983 yılında 4 aylık (kısa dönem) olarak Isparta 40. Piyade alayında tamamladı. 1999-2003 yıllarında Bursa Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı ve Müdür V. olarak görev yaptı. 1 yıl Bilecik Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde ve 2011 yılına kadar Bursa Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Bakanlıkların birleşmesiyle 2012 yılına kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 2012 yılında Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde göreve başlamış olup  Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü ile Alt Yapı ve Kensel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde  Mühendis olarak çalıştı. 2016 yılında Proje ve Yapım Şube Müdürü vekili olarak görev yapmış olup, halen Yapım Şube Müdürü Olarak görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

                                                            Muhammet Şerif YÜCE

                                                               İmar Şube Müdürü

1976 yılında Ağrıda doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde altyapı firması ve özel harita firmasında çalıştı. Askerlik hizmetini Hakkâri’de Yedek Subay olarak tamamladı. Organize sanayi bölge müdürlüğünde kontrol mühendisliği ve belediyede harita mühendisi olarak çalıştı. 2007 yılında Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğünde göreve başladı. 2010 yılından beri Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışmaktadır. Halihazırda İmar ve Planlama Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

                                                            Gürhan YAMAN

                                                 Yerel Yönetimler Şube Müdürü

1965 yılında Çankırı Yapraklı Doğanbey Köyünde doğdu ilkokulu burada bitirdi. Orta öğretimini Çankırı İmam Hatip Lisesinde bitirdi Lise Eğitimini Çankırı Endüstri Meslek Lisesi Otomotiv (Motor) Bölümünden mezun oldu. Yüksek Öğrenimini Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu Makine bölümünden mezun oldu. Fakülte Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1989 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Daire Başkanlığı İşletme Şube Müdürlüğünde göreve başladı.1991 yılında DSİ V. Bölge Müdürlüğü 52.Şube Müdürlüğü Çankırı ya atandı DSİ. 52. Şube Müdüründe Makine İkmal Başmühendisliği bölümünde sorumlu personel olarak Makine İkmal ve Atölye Bölümlerinde görev yaptı.

2007 yılında DSİ V. Bölge Müdürlüğü 55. Şube Müdürlüğü Düzce’de Melen Çayı Islah Projesinde Makine İkmal Baş Mühendisliği görevi yaptı. 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı Yalova Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne atandı Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğünde. Çevre Denetim Görevlisi olarak çalıştı.

2011yılından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğünde Çevre Denetim Görevlisi olarak çalıştı.

Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğünde denetim görevlisi,  Yapım Şube Müdürlüğünde İnşaat kontrollüğü görevlerinde bulundu

Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Sivil toplum kuruluşları olarak Yalova Çankırılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcılığı TFF. de Futbolculuk-Hakemlik-Hakem Gözlemcisi ve İl Hakem Kurullarında görev yaptı.