Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

07 Ağustos 2019
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

Dosya No

İli/İlçesi

Köy/Mahalle

Cadde/Sokak/Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

Hazine Payı

Vasfı

İlk Yıl Kira Bedeli (TL)

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

1

77010100960

Yalova/Merkez

Elmalık Köyü

Açmalar

211

3

16.521,94

Tam

Tarla

1.000,00

08.08.2019

06.09.2019

2

77010100950

Yalova/Merkez

Elmalık Köyü

Sarıyer

211

4

5.270,09

Tam

Tarla

320,00

08.08.2019

06.09.2019

3

77010104321

Yalova/Merkez

Elmalık Köyü

Sarıyer

212

73

3.115,08

Tam

Tarla

240,00

08.08.2019

06.09.2019

4

77010100944

Yalova/Merkez

Elmalık Köyü

Sarıyer

-

736

1.168,64

Tam

Tarla

75,00

08.08.2019

06.09.2019

5

77010101079

Yalova/Merkez

Güney Köyü

Söğütlü Dere

110

11

3.939,16

Tam

Tarla

220,00

08.08.2019

06.09.2019

6

77010101065

Yalova/Merkez

Güney Köyü

Söğütlü Dere

113

5

6.074,30

Tam

Tarla

610,00

08.08.2019

06.09.2019

7

77010101118

Yalova/Merkez

Güney Köyü

Söğütlü Dere

114

70

8.777,00

Tam

Tarla

400,00

08.08.2019

06.09.2019

8

77010101182

Yalova/Merkez

Güney Köyü

Ayazma

120

10

3.142,37

Tam

Tarla

160,00

08.08.2019

06.09.2019

9

77010104261

Yalova/Merkez

Güney Köyü

Ayazma

121

52

3.746,13

Tam

Tarla

170,00

08.08.2019

06.09.2019

10

77010101194

Yalova/Merkez

Güney Köyü

Ayazma

122

14

8.818,92

Tam

Tarla

400,00

08.08.2019

06.09.2019

11

77010103209

Yalova/Merkez

Güney Köyü

Ayazma

122

29

14.451,02

Tam

Tarla

700,00

08.08.2019

06.09.2019

12

77010103265

Yalova/Merkez

Hacımehmet Köyü

 

121

74

1.285,68

Tam

Tarla

150,00

08.08.2019

06.09.2019

13

77010101355

Yalova/Merkez

Kirazlı Köyü

Çeşmebaşı

-

220

7.300,00

Tam

Tarla

1.100,00

08.08.2019

06.09.2019

14

77010101417

Yalova/Merkez

Kirazlı Köyü

Bağlar

-

448

9.240,92

Tam

Tarla

1.300,00

08.08.2019

06.09.2019

15

77010103012

Yalova/Merkez

Kirazlı Köyü

Bahçeönü

-

852

9.998,43

Tam

Tarla

1.400,00

08.08.2019

06.09.2019

16

77010103908

Yalova/Merkez

Soğucak Köyü

Eski Soğucak

154

104

130,72

Tam

Tarla

50,00

08.08.2019

06.09.2019

17

77010104122

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Ayazma altı

101

46

2.333,33

Tam

Ham Toprak

250,00

08.08.2019

06.09.2019

18

77010102910

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Aktoprak

115

22

19.726,55

Tam

Tarla

1.550,00

08.08.2019

06.09.2019

19

77010102919

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Yanbayır

123

39

13.785,20

Tam

Tarla

1.000,00

08.08.2019

06.09.2019

20

77010102742

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Yanbayır

126

10

3.904,79

Tam

Tarla

275,00

08.08.2019

06.09.2019

21

77010102923

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Yanbayır

127

16

22.929,45

Tam

Tarla

1.380,00

08.08.2019

06.09.2019

22

77010102757

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Köyüstü

129

5

1.644,31

Tam

Bağ ve Tarla

125,00

08.08.2019

06.09.2019

23

77010102758

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Köyüstü

129

6

1.045,30

Tam

Bağ ve Tarla

100,00

08.08.2019

06.09.2019

24

77010102925

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Köyüstü

142

7

36.896,92

Tam

Tarla

2.250,00

08.08.2019

06.09.2019

25

77010102927

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Köyüstü

142

8

11.444,16

Tam

Tarla

700,00

08.08.2019

06.09.2019

26

77010102768

Yalova/Merkez

Sugören Köyü

Köyüstü

142

9

5.776,24

Tam

Tarla

350,00

08.08.2019

06.09.2019

 

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri Yetiştirmek Amacıyla Kiralanacak Taşınmazlar İle İlgili Açıklamalar:

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe 24/05/2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle eklenen “Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri” başlıklı 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan ve Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Hak sahibi olarak belirlenenlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kiralanacaktır.

1-İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Tebliğ eki (Ek-2) ye uygun olarak doldurdukları başvuru formuve ekleriyle birlikte, 30 (otuz) günlük ilan süresi içerisinde mesai saatleri içerisinde ilgili İdareye (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

2-İlan edilen Hazine taşınmazları için birden fazla başvurunun olması durumunda, Tebliğ eki, Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formunda (Ek-4) belirtilen hak sahipliğini belirleyici puanlamaya tabi tutulacağından puanlamaya esas tüm bilgi belgelerin başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.

3-İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilecek olup, Tarım İdaresinin başvuruları en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek hak sahibini belirlenmesini müteakip 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre kiralama işlemlerine başlanacaktır. İlk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

4-Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiraya verilebilir.

5-Bu mevzuat kapsamında Hazine taşınmazları, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ve Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilir. İhtiyaç halinde Tarım ve Orman Bakanlığının görüşleri doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkiler grubu içerisinde yer alan bitki türlerinde değişikliğe gidilebilir. Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile Tebliğ ekinde (Ek-1) yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri, Tebliğ kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

6-Başvuruların 08.08.2019-06.09.2019 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar ilgili İdareye (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

7-İlan bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve ilgili İdarelerin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ) Web adreslerinden görülebilir. İlan Olunur.

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır