Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
TABS (Tehlikeli Atık Beyan Sistemi) Beyanları Nasıl Yapılır?

Çevre Mevzuatı gereği tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri atık beyan formunu her yıl bir önceki yılın bildirimini içerecek şekilde en geç Mart ayı sonuna kadar  Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. Bahsedilen beyan formlarının doldurulması için hazırlanan web tabanlı programa https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden ulaşılabilinmektedir. Entegre çevre bilgi sisteminde yer alan Atık Yönetim Uygulaması (TABS bileşeni) ) her yıl Ocak - Mart ayları arasında  atık üreticilerinin beyan girişine açılmakta ve 31 Mart itibarıyla beyan girişine kapatılmaktadır.

 

Atık üreticilerinin, yukarıda bahsedilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öncelikle Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir. Üreticiler, e-devlet şifresi ile https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan beyan formlarını (TABS) doldurup onaylayarak çıktı alabileceklerdir.

 

Tehlikeli Atık Beyanının nasıl yapılacağına ilişkin doküman için tıklayınız.

Tehlikeli Atık Beyanının nasıl yapılacağına dair video için tıklayınız.