Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Motor Yağı Değişim Noktası (Moyden) İzin Belgesi” Alınması İçin Yapılması Gerekenler!

Motor Yağı Değişim Noktası (Moyden) İzin Belgesi” Alınması İçin Yapılması Gerekenler!

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında motor yağı değişimi yapılan; akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişim noktalarının 01/07/2021 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat ederek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alması ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.

Atık  Yağların  Yönetimi  Yönetmeliği’nin Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda Motor yağı değişimi yapılan işletmeler;

-Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla,

-Geçici depolama alanında kolayca doldurulup boşaltılabilir nitelikte üzerinde “atık yağ” ibaresi bulunan variller veya tanklar kullanmakla, kullanılan ekipmanlarda taşma, dökülme, sızma ve benzeri durumları engelleyecek tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

Bu kapsamda; motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgileri Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecek olup motor yağı değişim bilgilerini içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) kurumlarda/işletmelerde bulunması gerekmektedir.

Motor yağı değişimi yapılan işletmeler ile ilgili duyuru için tıklayınız (11.06.2021)

Bakanlığın çevrimiçi programlarına (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) kayıt olma ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden “Atık Yönetimi Uygulaması”nı açma ile ilgili işlem basamakları aşağıda belirtilmiştir.

ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS)’ YE KAYIT ADIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

01/07/2021 tarihine kadar Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’ni almak için Müdürlüğümüze yapılacak başvuru için “Başvuru dilekçesi örneği” için  TIKLAYINIZ

Bakanlığımızın 24.12.2020 tarih ve 275366 sayılı yazısı ile tüm İl Müdürlüklerine bildirilen, "Moyden Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” için  TIKLAYINIZ

SIKÇA SORULAN SORULAR

“Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”ne kayıt nasıl yapılır (Firma Kurma, Tesis Açma vb.) bilgileri için (yardım videoları da dahil) “Sıkça Sorulan Sorular”da yer alan dokümanlara ulaşmak için link aşağıdadır.

Firma kaydı için;

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1052&uygulamaid=106

Tesis kaydı için;

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1053&uygulamaid=106

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yetki Belgesi : Yetkilinin kurum/İşletme/İşyeri çalışanı olduğuna dair yüklenecek herhangi bir belgedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://denizli.csb.gov.tr/sifir-atik-atik-beyanlari-i-91440 linkini tıklayarak tesis ekleme, uygulama ekleme vb. yardım videolarına ulaşabilirsiniz.