Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Katı Yakıt HEY Portalı Uygulamaları

“HEY Portalı-Katı Yakıt Modülü” Uygulamasının Kullanılması İçin Yapılması Gerekenler!

Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla sanayi tesislerinden, ısınmadan ve motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan ve özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin sıkılaştırılması kapsamında "Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar" konulu 2020/25 sayılı Genelge Bakanlığımızca yürürlüğe konmuştur. Söz konusu Genelgeye Bakanlığımızın https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/202025-say-l--genelge-20201118152738.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.)

Söz konusu Genelgede; "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (IKHKKY) kapsamında düzenlenen Uygunluk Belgesi, Uygunluk İzin Belgesi, Satış İzin Belgesi, Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, yerli katı yakıtlar için bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren, ithal katı yakıtlar için 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle hey.csb.gov.tr/hey web adresinde hizmet vermekte olan Hava Emisyon Yönetim Portalı (HEY) Katı Yakıt Modülü üzerinden dijital ortamda düzenleneceği hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Genelgede ayrıca;  bu belge sahiplerinin satışa konu katı yakıt miktarlarını sistem üzerinden bildirmekle yükümlü olduğundan, katı yakıtların belge numarası ile HEY portalı üzerinden takip edilmesi ve katı yakıta ilişkin uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda belge numarası ile sorgulama yapılarak sistem üzerinden katı yakıtın ulaştığı ilgili ilin kullanıcılarına yine sistem üzerinden yapılacak bildirime müteakip gerekli iş ve işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi gerektiği hükmü bulunmaktadır.

HEY portalı; hey.csb.gov.tr/hey web adresinde hizmet vermektedir. Söz konusu yazılım Belgenet, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) ve Kullanıcı Yönetim Sistemi (LDAP) Entegrasyonları ile çalışmakta olup, belgelere ait Belgenet Sistemi üzerinden yapılan başvurulara ilişkin belge oluşturma süreci HEY Portalı üzerinden yapılacak olup, belgenin imza süreci yine Belgenet Sistemi üzerinden tamamlanacaktır.

Bu kapsamda; Uygunluk Belgesi, Uygunluk İzin Belgesi, Satış İzin Belgesi, Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi için başvuru yapan firmaların Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kayıt olarak, “Tesis Ekleme” adımının ardından Çevre Kimlik Numaralarını (ÇKN) Alması gerekmekte olup EÇBS’ye kayıt olma ve “Tesis Ekleme” ile ilgili işlem basamakları aşağıda belirtilmiştir.

ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS)’ YE KAYIT ADIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca; Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı Katı Yakıt Modülü kullanımına ilişkin detaylı kılavuz için TIKLAYINIZ

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün 25.01.2021 tarih ve 140359 sayılı yazısı için TIKLAYINIZ

1 Ocak 2021 tarihinden önce müdürlüğümüzden "Katı Yakıt Satıcı Belgesi" almış işletmelerin yukarıda belirtilen Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) kayıt adımlarını tamamladıktan sonra firmalarının HEY portalı üzerinde aktif edilebilmesi için müdürlüğümüze örnek dilekçe ve ekleri ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

“Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”ne kayıt nasıl yapılır (Firma Kurma, Tesis Açma vb.) bilgileri için (yardım videoları da dahil) “Sıkça Sorulan Sorular”da yer alan dokümanlara ulaşmak için link aşağıdadır.

Firma kaydı için;

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1052&uygulamaid=106

Tesis kaydı için;

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1053&uygulamaid=106

Yetki Belgesi : Yetkilinin kurum/İşletme/İşyeri çalışanı olduğuna dair yüklenecek herhangi bir belgedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://denizli.csb.gov.tr/sifir-atik-atik-beyanlari-i-91440 linkini tıklayarak tesis ekleme, uygulama ekleme vb. yardım videolarına ulaşabilirsiniz.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yalova/icerikler/hey-kayit-dilekcesi-20210917080731.docx