Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği

Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanlarının Belirlenmesi

21 Aralik 2016
Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanlarının Belirlenmesi
Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanlarının Belirlenmesi
Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanlarının Belirlenmesi
Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanlarının Belirlenmesi

 

Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını, Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, Tabiat anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını, Tabiatı koruma alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını ifade eder.

 Orman ve Su İşleri Bakanlığınca millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Millî Savunma Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların görüşü de alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile millî park olarak belirlenir.

 Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı onayı ile belirlenir. Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir ve bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca tescil edilmektedir.

 Milli Park olarak belirlenmiş yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde bulundurularak koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan gelişme planları Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe girer.

 Gelişme Planı uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olacak yerler için imar mevzuatına göre imar uygulama planları, milli park gelişme planına uygun olarak hazırlanan planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız onayı ile yürürlüğe girer.

 Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanına yönelik hazırlanan projeler (Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşü ile) Orman ve Su işleri Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe girer. Bu alanlardaki turizm bölge, alan ve merkezlerinde turizm yatırımlarına ilişkin plan kararları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının görüşleri doğrultusunda sonuçlandırılır.
 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır